Buổi học cuối của năm 1(sv báo chí)-

Buổi học cuối cùng,kết thúc năm 1 được là sv báo chí của mình thật là vui..

Mún vít nhìu lắm ý,nhưng hum nay chưa sắp xếp được cảm xúc,nó đang chạy nhảy lẫn lộn quá,nên chỉ up mấy cái ảnh lên thui,khi mô có đk,mới vít về lớp mình thật nhìu…

Iu các bạn báo mạng điện tử 28 lắm…”báo mạng là no 1″

IMG_1134.jpg picture by k51tttv

IMG_1182.jpg picture by k51tttvIMG_1198.jpg picture by k51tttv

IMG_1205.jpg picture by k51tttv

IMG_1219.jpg picture by k51tttv

DSC01277.jpg picture by k51tttvLeave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>