Về lại xứ Thanh

Đọc mấy bài thơ về các tỉnh khác thấy hay quá cơ, định làm một bài thơ về quê mình, cơ mà chả có năng khiếu văn thơ chi cả, nên quyết định tìm mấy bài thơ về Thanh Hóa post lên.
Về lại xứ Thanh
Phan Quế
Thanh Hóa quê em mùa nắng hạ
Đất phồn thực ngỡ như vừa khai phá
Ngã Ba Môi thương mẹ lưng còng
Ngày ấy gió lào thổi rạc miền Trung
Câu hò biển xót lòng kẻ khát
Hòn Trống Mái lặng thầm trinh bạch
Độc Cước xẻ thân độ thế cứu người…!

Bao nhiêu trăng cho hao khuyết đêm gầy
Thanh Hóa đẹp lên ngày anh trở lại
Câu thơ cũ vẫn còn neo bờ bãi
Rau má núi Nhồi xanh lối về làng
Hào trưởng họ Lê đế nghiệp Lam Sơn
Sông Mã chảy dòng thơ Quang Dũng
Hoa sim tím phận ai thì mỏng
Người trai khói lửa chưa về lòng chị nghĩa trang
Thanh Hóa Nghi Sơn cát trắng ra ràng
Thanh Hóa Cầu Rồng ở bên Cầu Bố
Đất làm lại hồng nhan níu người đến ở
Câu vè xưa Cửa đạt đã lên đèn!

Anh lên chùa xin em một cành sen
Bữa cơm biển ấm no lòng niển
Người con gái cho anh vị mặn
Muối phù sa thấm đẫm mắt nhau nhìn…Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>