PHỤ NỮ NGỐC, PHỤ NỮ THÔNG MINH

1. Phụ nữ thông minh thường lấy những ông chồng thông minh. Cho nên nếu bạn là một chàng trai ngốc, bạn cứ yên tâm là rất ít khi gặp.

2. Phụ nữ ngốc thích làm việc nhà. Phụ nữ thông minh biết tạo cơ hội cho kẻ khác làm việc nhà.

3. Phụ nữ ngốc thích được tặng hoa. Phụ nữ thông minh thích được tặng quà.

4. Phụ nữ ngốc thích về nhà. Phụ nữ thông minh thích ra khỏi nhà.

5. Phụ nữ ngốc tắm lâu. Phụ nữ thông minh tắm nhiều lần.

6. Phụ nữ ngốc ăn nhiều. Phụ nữ thông minh uống nhiều.

7. Phụ nữ ngốc sợ đàn ông già. Phụ nữ thông minh sợ đàn ông béo.

8. Phụ nữ ngốc không tin lời kẻ khác hứa. Phụ nữ thông minh không tin lời mình hứa.

9. Phụ nữ ngốc luôn sợ mình xấu. Phụ nữ thông minh luôn sợ mình ngu.

10. Phụ nữ ngốc nấu ăn ngon. Phụ nữ thông minh nấu ăn sạch.

11. Phụ nữ ngốc chờ đàn ông mời. Phụ nữ thông minh chờ đàn ông sơ hở.

12. Phụ nữ ngốc muốn đàn ông hiểu mình. Phụ nữ thông minh muốn đàn ông không hiểu.

13. Sau khi uống rượu, phụ nữ ngốc vờ tỉnh. Phụ nữ thông minh vờ say.

14. Khi thấy một kẻ sắp tự tử, phụ nữ ngốc hét lên. Phụ nữ thông minh cười khẩy.

15. Phụ nữ càng ngốc càng lấy chồng sớm. Phụ nữ càng thông minh càng lấy chồng muộn.

16. Phụ nữ ngốc coi tất cả các cô gái đẹp hơn mình là kẻ thù. Phụ nữ thông minh coi tất cả các cô gái xấu hơn mình là bạn!Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>