Vai trò định hướng dư luận xã hội của báo mạng điện tử – Thực trạng và giải pháp nâng cao

5-ways-transform-distance-learning-content-1024x754

Ngày nghỉ rảnh rỗi nên post các bài tập mình đã làm trong thời gian học cao học lên đây cho các bạn tham khảo khi cần.

Vai trò định hướng dư luận xã hội của báo mạng điện tử – Thực trạng và giải pháp nâng cao.

  1. Tính cấp thiết của đề tài

    Dư luận xã hội (DLXH) là một thành tố quan trọng của ý thức xã hội, có khả năng tạo nên sức mạnh giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội. Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập, DLXH chịu sự tác động phức tạp, đa chiều, cả bên trong và bên ngoài.

   Báo chí nói chung và báo mạng điện tử nói riêng có vai trò không thể thay thế trong việc định hướng DLXH, góp phần thúc đẩy giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống. Yêu cầu và trách nhiệm định hướng dư luận xã hội của báo chí đang đặt ra cấp bách và đòi hỏi sự nghiên cứu công phu, đầy đủ, dưới nhiều góc độ toàn diện và thiết thực hơn nữa.

  1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của tiểu luận

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, bài tiểu luận làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong thực tế định hướng DLXH của báo mạng điện hiện nay, từ đó tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng DLXH của báo mạng, góp phần tích cực hoá đời sống thực tiễn. 

Nghiên cứu, làm rõ lý luận về mối quan hệ giữa báo chí và DLXH; điều kiện, bối cảnh tình hình đất nước và quốc tế đặt ra với hoạt động báo chí nói chung, với việc định hướng DLXH của báo chí nói riêng.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Bài tiểu luận nghiên cứu vai trò định hướng DLXH của báo mạng điện tử trên cơ sở điều tra, khảo sát chủ đề mà báo mạng điện tử đăng tải trong thời gian từ 1/2015 – 10/2015

  1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu đề tài này, tác giả sẽ dựavào những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí. Đặc biệt là những quan điểm về vai trò trách nhiệm xã hội của báo chí mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đề cập.

  1. Kết cấu bài tiểu luận:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, tiểu luận có kết cấu như sau:

Chương 1. Sức mạnh của Báo mạng điện tử đối với dư luận xã hội

Chương 2. Vai trò định hướng dư luận xã hội của báo mạng điện tử

Chương 3. Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò định hướng dư luận xã hội của Báo mạng điện tử.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. SỨC MẠNH CỦA BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI DƯ LUẬN XÃ HỘI.

         1.1. Khái niệm Báo mạng điện tử và Dư luận xã hội.

Báo mạng điện tử là gì?

         Báo điện tử hay báo mạng là loại hình báo chí được xây dựng dưới hình thức một trang web và phát hành dựa trên nền tảng Internet. Báo mạng điện tử được xuất bản bởi Tòa soạn điện tử, còn người đọc báo dựa trên máy tínhđiện thoại di độngmáy tính bảng…có kết nối Internet.

Báo mạng điện tử là một loại hình báo chí non trẻ, ra đời sau loại hình báo in, báo phát thanh và báo truyền hình nhưng sự ảnh hưởng cũng như phát triển của báo mạng trong thời đại công nghệ thồng tin hiện nay thì không một loại hình báo chí nào sánh bằng.

Báo mạng phát triển và có vị thế đặc biệt quan trọng trong lòng công chúng ở thời đại hiện nay như thế chính một phần nhờ vào tính tương tác của báo mạng. Ngoài những đặc điểm thông tin nhanh, cập nhật tức thời, tính phi định kỳ, khả năng đa phương tiện, khả năng lưu trữ và cập nhật, tìm kiếm thông tin hiệu quả thì báo mạng điện tử còn giữ một chìa khóa quan trọng đó chính là tính tương tác.

Khác với báo in, tin tức trên báo điện tử được cập nhật thường xuyên, tin ngắn và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Nó cũng khác so với trang thông tin điện tử về tần suất cập nhật.

Báo điện tử cho phép mọi người trên khắp thế giới tiếp cận tin tức nhanh chóng không phụ thuộc vào không gian và thời gian, sự phát triển của Báo điện tử đã làm thay đổi thói quen đọc tin và ít nhiều có ảnh hưởng đến việc phát triển báo giấy truyền thống.

         Dư luận xã hội là gì?

Về mặt thuật ngữ: dư luận xã hội xuất hiện từ rất sớm, nhưng đến tận thế kỷ thứ 12 thì mới được một nhà văn – nhà hoạt động người Anh tên là Solsbery đưa ra thuật ngữ “dư luận xã hội”, được ghép bởi 2 từ: Opinion (ý kiến) và Public (cộng đồng).

Nhưng phải kể từ năm 1744 thuật ngữ “dư luận xã hội” mới được sử dụng phổ biến, ở VN thường được dung là những cụm từ sau: ý kiến công luận, ý kiến cộng đồng, ý kiến công chung, ý kiến quần chung,…
         Dư luận xã hội là 1 hiện tượng xã hội đặc biệt biểu thị thái độ đánh giá, phán xét nhận xét của 1 số đông người về những vấn đề gì đó mang tính thời sự có liên quan đến họ (xã hội) và họ dành cho nó 1 sự quan tâm nhất định.

Vấn đề gì đó có thể là một hiện tượng xã hội, một quá trình xã hội, sự kiên nào đó hay là chủ trương chính sách của chính phủ, của cơ quan, hay nhân vật nào đó.

1.2. Mối quan hệ giữa Báo mạng điện tử và Dư luận xã hội.

Trong xã hội hiện đại hiện nay, việc sử dụng dư luận xã hội để phân tích các vấn đề thời sự đang rất được coi trọng. Dư luận xã hội, với sức mạnh của mình, có thể tác động nhạy bén, thậm chí mang tính quyết định đến cách hoạch định một chính sách của Nhà nước, hay cách giải quyết một vấn đề của xã hội.

Một trong những thế lực mạnh nhất trong việc hình thành dư luận xã hội chính là loại hình báo mạng điện tử- loại báo chí được người dân sử dụng nhiêù nhất, và dư luận xã hội sẽ đóng góp tiếng nói của mình vào việc đánh giá, điều tiết các mối quan hệ xã hội. Đặc biệt, dư luận xã hội đã trở thành một “phương tiện cưỡng chế” đắc lực trong cuộc đấu tranh chống lại cái sai, cái xấu, cái tiêu cực.

Báo mạng điện tử chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhân dân là “tai mắt”, là nguồn cung cấp thông tin sống động về mọi mặt cho các kênh thông tin này. Đó là tính hai chiều của mối quan hệ dư luận xã hội – Báo mạng điện tử.

Đặc điểm của báo mạng điện tử là các tin tức từ hệ thống này được truyền đến công chúng một cách nhanh chóng, đều đặn và gián tiếp. Nó vừa phải hướng đến các đối tượng công chúng nói chung, vừa phải quan tâm tới nhu cầu thông tin của các nhóm công chúng cụ thể. Hoạt động của báo mạng luôn chịu sự tác động từ hai phía, phía thứ nhất là các thiết chế xã hội mà phương tiện đó là công cụ (như các tờ báo của các tổ chức chính trị xã hội), và phía thứ hai là công chúng báo chí.

Ngày nay, Báo mạng điện tử có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và thể hiện dư luận xã hội. Sự tác động của các trang báo mạng với các nhóm công chúng rất khác nhau, do những khác biệt về địa vị xã hội, về quyền lợi giai cấp, về các nhân tố tâm lý và về cường độ giao tiếp đối với phương tiện truyền thông.

Mối quan hệ giữa báo mạng và công chúng trong quá trình hình thành và thể hiện dư luận xã hội có tính chất biện chứng. Một mặt, các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng của công chúng, mặt khác, bản thân công chứng lại đặt ra các yêu cầu mới đối với hoạt động của hệ thống báo chí. Sự trưởng thành trong mối quan hệ ấy thể hiện tính tích cực chính trị – xã hội của bản thân hệ thống báo chí và của công chúng báo chí.

         1.3. Vì sao báo mạng điện tử có sức mạnh trong định hướng dư luận xã hội.

         Báo mạng điện tử gồm nhiều công cụ truyền thống đó là: văn bản, hình ảnh tĩnh, đồ họa, âm thanh, hình ảnh động và gần đây nhất là các chương trình tương tác. Vì vậy báo điện tử được xem như biểu tượng điển hình của truyền thông đa phương tiện, ngày càng có nhiều người sử dụng

Sự phát triển của công nghệ thông tin toàn cầu (internet) đã tạo ra một loại hình báo chí mới, đó là báo mạng điển tử ( như: dantri, vietnamnet,…). báo mạng điển tử ra đời với nhiều ưu điểm vượt trội hơn các loại hình báo chí khác. Có thể nói, ở đó hội tụ cả ba loại hình báo chí đi trước: báo phát thanh, báo truyền hình và báo in.

Với những ưu điểm vượt trội mà báo mạng điện tử đã nhanh chóng chứng tỏ được sức hút của mình đối với công chúng, cũng như khả năng phát tán thông tin mau lẹ với lượng thông tin đồ sộ, thậm chí không có sự giới hạn về lượng thông tin như báo in, thời lượng phát sóng như phát thanh hay truyền hình. Đây cũng là một trong những ưu điểm của báo mạng điện tử nó khắc phục được những điểm hạn chế của các loại hình báo chí còn lại.

Phản ánh thông tin tức thời và mau lẹ nhờ sự trợ giúp của công nghệ thông tin, báo điện tử đã cho phép chuyển tải thông tin tới người đọc gần như tức thời bằng cả chữ viết, tiếng nói và hình ảnh hết sức sinh động. Việc thông tin cũng hết sức đơn giản, tiết kiệm được nhiều thời gian. Ta có thể làm một phép so sánh như sau: báo in không phải mất chi phí và thời gian cho công việc in ấn-vấn đề nan giải thường gặp phải đối với các tờ báo in; báo phát thanh, truyền hình đòi hỏi phải biên tập trước khi lên sóng nhưng với báo mạng điện tử thì khác chỉ cần một cú click đã có thể cập nhập được thông tin, việc cập nhập thông tin diễn ra mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh nhưng ưu điểm đó thì báo mạng điện tử còn có lợi thế hơn hẳn trong việc giao tiếp 2 chiều với bạn đọc. Những cuộc phỏng vấn trực tuyến đã được các báo điện tử thực hiện liên tục trong thời gian gần đây đã chứng minh điều đó. Người đọc có thể tham gia gửi câu hỏi ngay trong khi xem thông tin qua mạng đã mang lại cảm giác gần gũi hơn giữa bạn đọc và báo. Tính tương tác này không chỉ tạo cảm giác gần gũi mà còn là sợi giây gắn kết giữa bạn đọc và báo.

Các tờ báo này cũng dễ dàng thực hiện các cuộc thăm dò dư luận ngay trên mặt báo một cách thuận tiện-điều mà các tờ báo khác không thể làm được. Người đọc có thể điền thông tin ngay trên mặt báo và hồi âm lại chỉ bằng một động tác click chuột.

Chính những ưu điểm vượt trội này, kèm theo việc độc giả ngày nay đại đa số ưa chuộng đọc báo mạng hơn, cho nên báo mạng chiếm phần lớn lượng độc giả. Chỉ một tin tức nhỏ đưa ra thì 1 giây sau hàng triệu người đã biết, cho nên nó có khả năng tạo ra dư luận xã hội cao nhất trong các loại hình báo chí.

CHƯƠNG 2. VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI CỦA BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ.

         2.1. Báo mạng điện tử lọc và cung cấp nguồn tin chính thống phù hợp cho từng nhóm đối tượng trong xã hội

Trong bối cảnh đất nước và Thủ đô hội nhập ngày càng sâu rộng, thời đại thông tin và các trang mạng xã hội, thông tin trên mạng phát triển như vũ bão, trong một chừng mực nào đó không kiểm soát được, trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí đang đạt ra hết sức gay gắt, nóng bỏng. Chưa bao giờ công chúng, báo chí, xã hội, đất nước đòi hỏi nhà báo thực hiện trách nhiệm xã hội ở mức như hiện nay khi đang đối mặt với khó khăn, thách thức lớn.

Định hướng dư luận sử dụng các nguồn thông tin chính thống tác động đến cá nhân, nhóm và cộng đồng làm thay đổi nhận thức, thái độ của họ, tạo ra sự nhất trí và đồng thuận thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra, định hướng dư luận có phạm vi tác động ở 3 cấp độ: Cấp độ cá nhân, cấp độ nhóm xã hội và cấp độ cộng đồng. xã hội. Tuy nhiên sự phân biệt này chỉ mang tính tương đối.

Chức năng thông tin là chức năng quan trọng hàng đầu của báo chí. Báo chí ra đời là nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin giao tiếp của công chúng và sự phát triển của báo chí cũng dựa trên sự gia tăng nhu cầu thông tin – giao tiếp trong xã hội. Một xã hội từ thời nguyên thuỷ cũng đã có nhu cầu thông tin, kết nối xã hội, hợp tác lao động, chống lại các mối nguy hiểm…

Báo mạng ra đời đã mở ra một cuộc cách mạng về bùng nổ thông tin. Báo mạng đã thực sự mạng lại diện mạo mới cho nền báo chí hiện đại. Trước hết, thế mạnh của báo mạng đó là tính thời sự, thông tin nhanh và cập nhật tức thì. Hơn nữa thông tin lại rất phong phú và đa dạng. Hơn nữa, báo mạng điện tử tích hợp tính năng đa phương tiện: văn bản, hình ảnh tĩnh và đồ họa, âm thanh, video, hình ảnh động và gần đây nhất là các chương trình tương tác…

Như vậy có thể thấy báo mạng là vô cùng hấp dẫn và phong phú, người xem có thể tùy ý lựa chọn cho mình những hình thức truyền tải thông tin nào thích hợp nhất. Tóm lại, đa phương tiện trên báo mạng điện tử là việc sử dụng nhiều loại phương tiện (ngôn ngữ văn tự và phi văn tự) để thực hiện một sản phẩm báo chí. Một sản phẩm báo chí đa phương tiện phải mang đến cho công chúng từ 2 đến 3 cách thức truyền tải trở lên…

Báo mạng có tính toàn cầu hóa thông tin, tính toàn cầu hóa xóa nhòa ranh giới các quốc gia trên thế giới. Một câu chuyện xảy ra ở cách chúng ta nửa vòng trái đất nhưng tin tức đăng trên báo mạng chỉ sau sự kiện vài giây. Như vậy chính báo mạng đã kéo cả thế giới xích lại gần nhau, thế giới trở thành một mặt phẳng, khoảng cách địa lý như về 0. Đó là sức mạnh vô biên của báo mạng, nói cách khác hỉ cần ngồi nhà thôi nhưng iết biết cả thế giới.

Không chỉ vậy, báo mạng điên tử là một kho lưu trữ thông tin, dự kiệu khổng lồ, không giới hạn, chính vì thế rất tiện lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu. Nói không quá, có thể nói toàn bộ thế giới được mở ra trong tầm tay chỉ bằng một cú click chuột. Quả là một thế mạnh mà không một loại hình báo chí nào có thể cạnh tranh được.

Trong buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng VN 2015 PGS.TS Phạm Xuân Hằng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trách nhiệm xã hội của báo chí còn thể hiện ở việc định hướng dư luận, để làm được việc này, sự nỗ lực của các cơ quan báo chí là chưa đủ, mà cần sự tham gia của tất cả các cơ quan, đơn vị, từ việc tích cực phối hợp, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, đến việc định hướng thông tin.

Trách nhiệm xã hội của báo chí trước tiên chính là trách nhiệm xã hội của nhà báo. Nhà báo phải xác định rõ sứ mệnh của mình là cung cấp và định hướng thông tin, chính vì thế phải thường xuyên học tập, trau dồi và bổ sung kiến thức cho mình. Đối với các cơ quan quản lý báo chí, cần tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những cơ quan báo chí và những nhà báo đưa tin không chính xác, thiếu khách quan, chộp giật, cắt xén, làm sai lệch nội dung thông tin. Chính vì thế, trong quy hoạch báo chí, thời gian tới, cần xác định xây dựng cơ quan báo chí chủ lực ở mỗi ngành, địa phương, thực hiện tốt chức năng thông tin và định hướng dư luận xã hội.

2.2. Báo mạng điện tử phải phát huy tinh thần lãnh đạo dư luận xã hội theo chiều hướng tốt.

“Dư luận xã hội” luôn là kênh thông tin đa chiều, có vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội nói chung và cũng giúp cho nhà cầm quyền nói riêng, nắm bắt để điều chỉnh những vấn đề liên quan tới hệ tư tưởng trong một thể chế chính trị, bảo đảm cho sự phát triển đất nước .

Đã gọi là dư luận xã hội tức là “có thực- không thực” do đó việc nắm bắt dư luận là việc làm thường xuyên trong quá trình vận động cuộc sống. Với những người làm báo lại càng chú trọng tới những hoạt động xung quanh mà dư luận phản ánh để tìm hiểu để nắm bắt, chịu trách nhiệm phản ảnh và hướng bạn đọc hiểu được dư luận xã hội theo hướng tích cực. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà báo kiệt xuất của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là bậc thầy trong việc đánh giá, phân tích dư luận. Trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội nhà báo Việt Nam, Người khẳng định “ Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”, đồng thời, Người cũng đòi hỏi báo chí phải lãnh đạo dư luận: “ không biết lãnh đạo dư luận, không biết thúc đẩy và nâng cao tinh thần đấu tranh của nhân dân là một trong những khuyết điểm của báo chí…”.

Lê-Nin lãnh tụ thiên tài của cách mạng thế giới cũng là nhà báo vĩ đại trong mọi thời đại, khi đề cập tới các hoạt động của báo chí,  Người chỉ rõ: “…tờ báo không chỉ là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, mà còn là người tổ chức tập thể…”. Quán triệt và vận dụng những tư tưởng lớn của Lê- Nin, Chủ Tịch Hồ chí Minh đã khái quát 3 vấn đề lớn của công tác báo chí: “phải  làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động cho cách mạng; phải huấn luyện, giáo dục thường xuyên; phải tổ chức và lãnh đạo”, 3 yếu tố này có sự gắn kết chặt chẽ, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn. Muốn làm tốt chức năng trên, Người đòi hỏibáo chí phải lãnh đạo dư luận. Người luôn coi trọng dư luận xã hội, đó là một kênh thông tin mang tính đại chúng, vừa có thật, vừa cũng chỉ là dư luận, nhưng lại rất nhanh nhạy, trong đánh giá của quần chúng nhân dân đối với những biến động của xã hội qua mỗi giai đọan cách mạng. Người chỉ ra rằng  “dư luận có vai trò to lớn trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, tố cáo tội ác chiến tranh của chúng, phát động lòng căm thù trong nhân dân, thúc đẩy họ đứng lên giết giặc lập công cứu nước”.

Trong sự nghiệp xây dựng và kiến quốc, đặc biệt đối với công tác chống tham nhũng, lãng phí, Bác Hồ đánh giá và yêu cầu báo chí: “phải gây chung quanh chúng một không khí công chúng công phẫn và tẩy chay về mặt đạo đức, có như vậy mới ngăn chặn đuợc những hành động ăn cắp của công”.  Sức mạnh của báo chí cách mạng là được lòng dân, được dư luận xã hội thừa nhận, bởi báo chí luôn đem lại cho bạn đọc những điều cần thiết trong cuộc sống, như Bác Hồ căn dặn: “ Dư luận cũng có vai trò to lớn trong đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong nội bộ nhân dân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí”. Làm đuợc như thế tức là báo chí đã lãnh đạo được dư luận.  Báo chí cách mạng không chỉ là đưa tin thuần túy mà còn có nhiệm vụ quan trọng định hướng thông tin, tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội thực hiện chủ trương đường lối, chính sách, luật pháp, các hoạt động liên quan tới các nhiệm vụ trước mắt, cũng như giúp cho Đảng, Nhà nước điều chỉnh kịp thời các chủ trương, chính sách và kế hoạch trong mỗi giai đọan cách mạng. Báo chí không chỉ lãnh đạo dư luận mà còn có nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức thực hiện.

            Báo chí ở đâu, bao giờ cũng có vai trò, vị trí quan trọng. Báo chí cách mạng mang đặc thù riêng, bản chất riêng và tính giai cấp riêng, nhưng tất cả đều phải lấy phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc làm mục tiêu, cũng là động lực để phấn đấu. Vì thế báo chí cách mạng phải là trung tâm- tiếng nói chính thống và ngoại giao của Đảng- Nhà nước, cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Nhiệm vụ của người cầm bút không chỉ bằng lòng nhiệt tình tâm huyết, mà còn phải có trí tuệ, năng lực và bản lĩnh chính trị, mang hơi thở cuộc sống của Đảng và nhân dân trong từng trang tin, bài viết.

Kỷ niệm 86 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tự hào là những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, quyết tâm đem tài năng trí tuệ, tâm sức nắm bắt và hướng dẫn dư luận xã hội là góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước nhân dân trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục phát huy nền dân chủ XHCN tạo nên sức mạnh tòan dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         2.3. Báo mạng điện tử dùng sức mạnh của mình để tỏa mạng lưới cung cấp tin tức đa chiều cho xã hội.

Theo thống kê, hiện cả nước có 66 báo điện tử, 1.100 trang thông tin điện tử cùng hàng trăm cơ quan báo hình, báo nói. Báo mạng trở thành kênh thông tin đa chiều không thể thiếu với người dân.

Vai trò thông tin, phát hiện và đấu tranh vô cùng to lớn đang đưa báo chí trở nên gần gũi, thiết thân với đời sống người dân hơn bao giờ hết.

Nhưng cũng chưa bao giờ lòng tin của độc giả vào báo chí lại bị thử thách như vậy. Liên tiếp nhiều vụ việc không xác thực, không kiểm chứng bị thổi phồng trên nhiều trang báo mạng chính thống như bưởi gây ung thư, gạo giả, hay khu vườn trăm tỷ khiến dư luận hoang mang, mất phương hướng.

Nhiều tờ báo mạng hướng đến đối tượng độc giả khá chuyên biệt, rõ ràng như phụ nữ, học sinh, gia đình cũng chạy theo kiểu đưa tin giật gân, thổi phồng. Hay những câu chuyện tầm phào, hậu trường của giới nghệ sĩ, giải trí với nhiều bức ảnh, clip hở hang, phản cảm, tần suất dày đặc lấn át cả tôn chỉ mục đích ban đầu của tờ báo. Độc giả, nhất là ở lứa tuổi mới lớn là những người chịu ảnh hưởng tiêu cực của những thông tin sốc, sến, hở, giật gân như vậy. Theo nhiều người, đây chính là vấn đề nhức nhối của báo chí, đặc biệt là báo mạng hiện nay.

Với tốc độ phát triển internet vào hàng nhanh nhất thế giới, diện mạo báo chí nước ta sẽ còn đổi thay nhanh chóng. Làm báo, nuôi sống một tờ báo đương nhiên phải tính đến lợi ích kinh tế thông qua việc tăng số lượng phát hành, tăng số lượng người truy cập. Nhưng thu hút bạn đọc bằng những tác phẩm báo chí sắc sảo, công tâm và hướng đến những giá trị tốt đẹp, chân thiện mỹ là sứ mệnh của nền báo chí chân chính

Hệ thống phóng viên, cộng tác viên của báo mạng điện tử có mặt trên khắp cả nước và nhiều nước trên thế giới, nên việc cung cấp thông tin đầy đủ, đa chiều, đang được báo mạng điện tử làm rất tốt, giúp ích rất nhiều cho dư luận xã hội

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI CỦA BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ.

         3.1. Thực trạng về định hướng dư luận xã hội của các trang báo mạng điện tử hiện nay.

         3.1.1. Nhiều trang báo chưa chấp hành đúng tôn chỉ mục đính của tờ báo làm dư luận xáo trộn khi tiếp nhận thông tin

Thực tế cho thấy, do có sự khác nhau về tôn chỉ, mục đích hoạt động nên mỗi báo, đài thường lựa chọn phương thức, cách thức tổ chức tuyên truyền khác nhau. Tuy vậy, tình trạng đáng lo ngại trong thời gian qua là đôi khi, cùng một sự kiện, giữa các cơ quan báo chí lại có sự “vênh nhau”, thậm chí là trái ngược nhau về nội dung tuyên truyền, khiến dư luận băn khoăn, hiểu lầm, hoang mang…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng đáng phê bình là việc một số cơ quan báo chí có thời điểm chưa chấp hành đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền, cố tình tạo nên “sự khác biệt”, hòng “câu khách” và thực hiện các mục đích kinh doanh báo chí. Khá nhiều tin, bài chỉ phản ánh một chiều, phiến diện, chạy theo thành tích nhằm “đánh bóng” tên tuổi và có dấu hiệu trục lợi, đôi khi còn tạo sức ép dư luận quá cao. Tuyên truyền như vậy là hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân và định hướng thông tin, tác động xấu đến dư luận xã hội, thậm chí còn gây chia rẽ, hiểu lầm, là kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Giữa các cơ quan báo chí chưa có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cơ quan chức năng cũng chưa hoàn thiện cơ chế hữu hiệu nhằm hướng các cơ quan báo chí đến mục tiêu của chiến lược thông tin, xây dựng “trận địa thông tin”, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động xã hội.

Sản phẩm báo chí thực sự tạo được hiệu lực, hiệu quả tuyên truyền sâu rộng, toàn diện; góp phần quan trọng thể hiện ý thức bảo vệ chủ quyền trên biển của Việt Nam; định hướng cho nhân dân thể hiện lòng yêu nước một cách chân chính, phù hợp pháp luật, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cách vận hành tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền liên quan đến sự kiện này cho thấy sự cần thiết phải có sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đồng thời cũng cho thấy những bài học kinh nghiệm quý trong chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền thời gian tới.

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là không ít tờ báo đang mất dần bản sắc vì chạy theo mạng xã hội, thiếu tính nhân văn và trách nhiệm đối với cộng đồng, gây hoang mang cho dư luận xã hội: Ví dụ như: Theo thống kê vụ án giết người ở Bình Phước có hàng ngàn bản tin, vụ chặt cây xanh tại Hà Nội, vụ vỡ đường ống dẫn nước ở Hà Nội… cũng có hàng trăm tin, bài. Nhiều tờ báo dường như chỉ tập trung khai thác những sai sót của chính quyền các cấp và các loại tin tội ác.

Với vụ thảm sát ở Bình Phước- “Báo chí, đặc biệt là các báo điện tử và trang mạng xã hội đã thông tin quá nhiều, quá dồn dập về vụ án, trong đó có nhiều nội dung thông tin suy diễn chủ quan, gây hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác điều tra của cơ quan Công an”. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cũng đã phải chỉ đạo về việc thông tin tránh gây hoang mang dư luận về vụ án ở Bình Phước. Ông đã yêu cầu các cơ quan báo chí không thông tin gây áp lực dư luận đối với cơ quan điều tra, gây rối loạn thông tin. Ông Tuấn kêu gọi báo chí đừng “bàng quan, vô cảm trước nỗi đau và mất mát của người khác, đừng nhẫn tâm dẫn dắt công chúng mua vui bằng những tình tiết ly kỳ của tội ác”.

Trước tình trạng báo chí đưa tin giật gân, câu khách như trên, nhiều người làm báo nghiêm túc đã phải thốt lên: “Không thể chấp nhận cách làm báo kiểu này”. Quả thật, hiệu ứng thông tin từ báo chí là rất lớn, có khả năng định hướng, dẫn dắt dư luận nên cách đưa thông tin như thế nào là rất quan trọng, đòi hỏi người làm báo phải có lương tâm, trách nhiệm xã hội. Nhiều phóng viên bây giờ trước khi đưa thông tin gì thường chỉ chú ý đến mức độ thu hút, “câu view” của độc giả mà quên mất việc tự vấn xem thông tin ấy sẽ có tác động như thế nào đến người đọc, liệu hiệu ứng từ thông tin ấy có ảnh hưởng đến cuộc sống, hoạt động của cá nhân/tổ chức nào hay không.

“Là nghề nghiệp đặc thù, báo chí có vai trò rất quan trọng đối với xã hội. Hiệu ứng của thông tin báo chí qua những vụ việc như thế này có thể làm băng hoại đạo đức xã hội. Căn tính bạo lực luôn tiềm tàng đâu đó, báo chí đừng kích thích cái ác mà phải hướng thiện. Hiệu ứng thông tin báo chí đã từng xảy ra trong vụ án Lê Văn Luyện giết người. Khi bị cáo này bị đưa ra xét xử, có nhiều thanh thiếu niên đến tham dự phiên tòa vẫy tay chào bị cáo có vẻ như “ngưỡng mộ” và rất nguy hiểm nếu điều này lặp lại (…). Tất cả các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp của báo chí đều có chế tài xử lý và cần được thực hiện nghiêm túc”.

Có lẽ, đã đến lúc cơ quan quản lý Nhà nước mạnh tay hơn nữa với cách làm báo kiểu giật gân, câu khách để hướng báo chí làm đúng chức năng, nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội của mình. Còn với những người làm báo, phải luôn tự nhắc nhở mình phải luôn cẩn trọng trước mỗi thông tin, phải có trách nhiệm với người đọc, với nhân vật, với xã hội trong mỗi bài báo của mình.

         3.1.2. Báo mạng điện tử có xu hướng thương mại hóa báo chí khiến dư luận xã hội đổi chiều theo.

Trong hơn thập kỷ qua, sự phát triển của loại hình báo điện tử đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, với sự đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phương thức thông tin, thu hút hàng chục triệu lượt người truy cập mỗi ngày. Khó có thể nói là loại hình báo chí này trong một tương lai không xa có thể thay thế được các loại hình báo chí truyền thống như báo in, báo hình, nhưng rõ ràng là báo điện tử đang từng bước khẳng định thế mạnh đây là một phương tiện thông tin hiệu quả.

Giới nhà báo hiểu rõ “thương mại hóa” ở đây ý muốn nói đến xu hướng câu khách bằng chuyện vụ án giật gân với những miêu tả tỉ mỉ, khêu gợi tò mò ở người đọc hay bằng những bài báo khai thác chuyện đời tư, chuyện phòng the hay những cảnh đời ngang trái chỉ nhằm mục đích bán được báo. Giới báo chí chân chính đồng tình với những phê phán xu hướng chiều theo thị hiếu tầm thường có ở một số tờ báo. Họ lên án những tờ báo xa rời tôn chỉ mục đích, chỉ lo đăng hình “tươi mát”, tô đậm chuyện tình dục, hay quảng cáo trá hình thành những bài viết ca ngợi. Thế nhưng từ “thương mại hóa” không phản ánh được xu hướng này; ngược lại nó có nguy cơ gây hiểu nhầm.

Những nỗ lực làm ra tờ báo bán chạy không phải vì những bài báo “lá cải” phải được trân trọng vì đây chính là biểu hiện cao nhất của chức năng định hướng dư luận. Nếu báo làm ra không có người đọc, làm sao người làm báo mong tác động đến dư luận quần chúng? Trong nền kinh tế thị trường, báo chí là kênh thông tin nhanh nhạy nhất cho hoạt động kinh tế thông qua các trang quảng cáo. Quảng cáo nhiều do nhà quảng cáo biết họ tìm đúng tờ báo có nhiều người đọc là điều đáng mừng, chứ không phải là chuyện đáng lo ngại. Mức độ quảng cáo chính là thước đo tốc độ phát triển của nền kinh tế, của sự cạnh tranh lành mạnh và ý thức tôn trọng người tiêu dùng. Quảng cáo lố lăng lại là chuyện khác.

Để giữ vững vị thế, vai trò định hướng dư luận xã hội, những người làm công tác báo chí phải phát huy hơn nữa tính chủ động, tính thuyết phục trong chỉ đạo, định hướng, quản lý và trong thông tin, tuyên truyền trên cơ sở nắm vững, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, phương châm, định hướng chính trị, quy định, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động báo chí.
Các cơ quan báo chí cần phải làm tốt hơn công tác dự báo, phân tích, xử lý thông tin; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các cấp, các ngành, giữa các cơ quan báo chí; chủ động định hướng, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận, chiếm lĩnh thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; khắc phục tình trạng né tránh không thông tin để giữ và tạo thế chủ động, trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận; hạn chế, đẩy lùi, vô hiệu hóa, phản bác những thông tin sai trái, những luận điệu thù địch.

         3.2. Giải pháp nâng cao vài trò định hướng dư luận xã hội của báo mạng điện tử.

         3.2.1. Các cơ quan báo mạng điện tử cần phát huy hơn nữa tính Đảng và bám sát định hướng của Ban tuyên giáo, bộ thông tin.

Đối với những cơ quan báo chí phát huy tốt vai trò tính Đảng, tính định hướng trong tuyên truyền, cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp cần biểu dương, quan tâm thiết thực, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển cả về quy mô, tổ chức biên chế và hiệu quả tuyên truyền. Công tác khen thưởng, kỷ luật đối với đội ngũ nhà báo cần hết sức được coi trọng; xử lý nghiêm những phóng viên, biên tập viên vụ lợi vì động cơ cá nhân mà cố ý phản ánh sai sự thật, đồng thời khen thưởng xứng đáng với những nhà báo dũng cảm, có bản lĩnh trong chống cái ác, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân, phát hiện và nhân rộng những cái hay, những điều tốt đẹp trong cuộc sống…

Báo chí Cách mạng Việt Nam không những nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin của xã hội, mà còn giúp cho mọi người tiếp cận cái chân, thiện, mỹ, cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống, giúp mọi người yêu cuộc sống hơn, cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng xã hội tươi đẹp hơn. Đối với mỗi phóng viên, nhà báo, khi thể hiện “đứa con tinh thần” của mình, dù ở phương diện ca ngợi hay phê bình, thì quan trọng hơn hết là “tính xây dựng” của nó. Đó chính là mục tiêu và là tiêu chí tác phẩm báo chí mà mỗi nhà báo cần phấn đấu, hướng tới.

Các nhà báo luôn bám sát thực tiễn sinh động, xông pha nơi đầu sóng, ngọn gió, thông tin kịp thời, phân tích sâu sắc những diễn biến hằng ngày trên các lĩnh vực, ở khắp mọi miền của Tổ quốc; phản ánh, tuyên truyền, nhân lên các điển hình tiên tiến; chủ động đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, trì trệ, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; tham gia phản bác các luận điệu thù địch, xuyên tạc; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.

Báo mạng còn tích cực tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Báo chí góp công lớn trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa Việt Nam đến với bạn bè thế giới; đóng góp tích cực vào việc quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời là cầu nối quan trọng giúp bạn đọc trong nước hiểu biết nhiều hơn về tình hình khu vực và thế giới.

          3.2.2. Báo mạng điện tử cần nắm bắt kịp thời các sự kiện có thể tạo dư luận xã hội.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, internet, báo chí nước ta ngày càng hùng hậu về số lượng, nâng tầm về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu thông tin của đông đảo công chúng. Nhất là trong bối cảnh báo mạng chính thống cũng đang phải cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội, nhà báo chuyên nghiệp đang bị thách thức với nhà báo nhân dân, nhà báo công dân.

Vấn đề đáng bàn ở đây là việc đáp ứng nhu cầu của công chúng như thế nào? Hiện nay, đọc các trang báo in, trang mạng điện tử, bên cạnh các tin, bài, chương trình đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho công chúng thì đâu đó vẫn có cơ quan báo chí,  nhiều khi do “tối đa hóa” yêu cầu thông tin đã chuyển đến công chúng quá nhiều những tin tức mang tính giật gân, câu khách, méo mó, xô lệch với đủ dạng thức từ giật tít đến hình ảnh, âm thanh.

Đó là việc mô tả các vụ án, các scandal, ái tình lăng nhăng; ca sĩ này nghệ sĩ kia ăn mặc, lên xe, xuống  ngựa, cãi cọ nhau; khai thác quá sâu vào đời tư của người nổi tiếng; hay đậm đặc các chương trình gameshow, các cuộc thi tuyển chọn thần tượng, người đẹp… Khiến công chúng đứng trước hàng núi thông tin song ở đâu cũng cảm nhận xã hội dường như chỉ thấy xa xỉ, thị trường, bất ổn, xô bồ; các giá trị văn hóa rường cột dường như bị đảo lộn.

Không thể phủ nhận, báo chí là tấm gương phản chiếu toàn bộ nhu cầu, trạng thái của xã hội, dư luận, song việc có quá nhiều các tin tức, bài vở thỏa mãn nhu cầu thông tin mang tính quá đời thường, dân sinh của công chúng, chạy theo nhu cầu tò mò của công chúng đã vô tình làm cho báo chí mất đi vai trò định hướng thông tin, tạo ra nhu cầu mới cho công chúng trong việc tìm đến những thông tin lành mạnh, mang tính chất bồi bổ, vươn lên, hướng tới tầm cao mới, hoàn thiện bản thân, xây đắp xã hội, cộng đồng ngày càng văn hóa, văn minh, hiện đại.

Do vậy một nền báo chí phát triển là một nền báo chí không chỉ chạy theo, thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu công chúng mà còn là một nền báo chí tạo ra những nhu cầu mới cho công chúng, dẫn dắt cho công chúng hướng đến những nhu cầu cao hơn, tiến bộ hơn.

Đất nước ta đang trong giai đoạn mở cửa, hội nhập, do vậy báo mạng cần khơi gợi để thúc đẩy công chúng hướng đến nhu cầu, khát vọng vươn lên học tập, lao động, sáng tạo làm ra nhiều của cải cho bản thân, gia đình và xã hội để sánh vai với bè bạn quốc tế. Nhu cầu giải trí của công chúng cũng cần được thỏa mãn trong sự đa dạng song cần lành mạnh, bổ ích.

Hệ thống Báo mạng cùng với việc chuyển đến công chúng những thông tin sát sườn liên quan đến “cơm, áo, gạo, tiền” song cũng cần cân bằng để có các thông tin mang tính dự báo, dự đoán, chiến lược, xu hướng phát triển của đời sống để công chúng nắm bắt, nhận diện, học và làm theo trong một tâm thế chủ động, đủ sức vượt qua khó khăn, thách thức của mỗi con người, mỗi nhóm đối tượng.

3.2.3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong các cơ quan báo mạng.

Dư luận xã hội (DLXH) là tập hợp các luồng ý kiến thể hiện thái độ của công chúng trước các vấn đề, sự kiện có liên quan đến lợi ích và các mối quan tâm của họ; là một trong những hình thức thể hiện tâm tư, ý chí và nguyện vọng của người dân.

Ở các quốc gia phát triển, từ lâu các chính khách, các tổ chức chính trị, xã hội đã coi các kết quả nghiên cứu DLXH là một trong những căn cứ quan trọng trong việc ban hành và bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, chính sách.

Báo mạng điện tử và dư luận xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bởi vậy, báo mạng muốn thông tin của mình đưa ra được độc giả đón nhận và tiếp thu, muốn định hướng được xã hội, thì chính bản thân cơ quan báo chí phải thực hiện các cuộc nghiên cứu, tìm hiểu dư luận xã hội.

Điều tra DLXH là hình thức nắm thông tin DLXH bằng phương pháp điều tra xã hội học. Phương pháp này tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu có tính khoa học. Hiện nay, hình thức phổ biến là điều tra thông qua phát phiếu hỏi cho các đối tượng được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hoặc có chủ định. Nắm bắt DLXH là hình thức tập hợp thông tin DLXH không thông qua phương pháp điều tra xã hội học. Hình thức nắm bắt DLXH rất đa dạng, bao gồm: Nắm bắt thông tin qua mạng lưới cộng tác viên; qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo các văn kiện, văn bản pháp luật… Nghiên cứu DLXH là những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về DLXH

         3.2.4. Định hướng dư luận tốt chính là việc minh bạch hóa thông tin trên báo mạng.

Đặc thù nghề báo là nguồn tin và người cung cấp thông tin chiếm hơn nửa giá trị của tác phẩm báo chí. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, cạnh tranh giữa các tờ báo thực chất là cạnh tranh về nguồn tin. Làm thế nào để có được nguồn tin mới, độc đáo, có được người tin tưởng cung cấp, chia sẻ thông tin sốt dẻo, nhạy cảm là yếu tố sống còn đối với các cơ quan báo chí và nhà báo.

Báo chí tạo ra dư luận. Báo chí không chính thống (của các blogger, các mạng xã hội facebook, twitter…) cũng góp phần tạo ra dư luận. Mà dư luận thì như nước và không khí, cứ có khoảng trống là tràn vào. Công chúng ngập trong thông tin hỗn loạn. Làm thế nào để nhà báo nắm được nguồn tin đích thực, chủ động thông tin kịp thời, định hướng dư luận lành mạnh, có lợi cho số đông, cho sự nghiệp đổi mới, dân chủ, văn minh, dân giàu, nước mạnh cũng là một nhiệm vụ của các nhà báo cách mạng.

Nguồn tin theo cách hiểu thông thường là nơi xuất phát, cung cấp thông tin. Người ta thường nói rằng nguồn tin tốt thì tự khắc bài viết của phóng viên sẽ tốt. Các nguồn thạo tin sẽ giúp cho nhà báo củng cố khả năng thu thập tin tức và giúp họ công bố được nhiều thông tin hơn.

Bám sát sự kiện, thông tin nhanh nhạy, nắm bắt đúng bản chất sự kiện, phân tích trúng vấn đề trọng tâm và định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận, các cơ quan báo chí – truyền thông đã thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, mang lại hiệu quả rõ rệt. Bởi thế, vai trò, chức năng giám sát, phản biện của báo chí ngày càng được khẳng định và sức mạnh của báo chí, niềm tin của công chúng đối với cơ quan báo chí – truyền thông cũng ngày được nâng cao.

KẾT LUẬN

Định hướng là hoạt động có ý thức của con người trong nhận thức, thái độ và hành vi; và muốn nhận thức, thái độ và hành vi của mình đạt được hiệu quả, nguồn lực trí tuệ và cảm xúc của mỗi con người và cộng đồng cần sự định hướng tập trung – tập trung nỗ lực nhận thức và nguồn lực vào việc nhận thức hoặc thực hiện một việc, hoạt động hay vấn đề nào đó

Báo chí định hướng DLXH là thể hiện yêu cầu thống nhất giữa yêu cầu từ bên trên – của lãnh đạo quản lý và nhu cầu từ bên dưới – của quần chúng nhân dân. Bảo đảm được tính thống nhất này, báo chí sẽ là phương tiện và phương thức quan trọng nhất trong việc khơi nguồn, tập hợp và phát huy ngồn sức mạnh mềm (1) – tài nguyên mềm của quốc gia trong quá trình phát triển bền vững đất nước. Nguồn lực trí tuệ và cảm xúc của nhân dân là sức mạnh mềm; niềm tin của người dân vào chế độ xã hội, vào thể chế chính trị và đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy công quyền, là sức mạnh mềm.

Do đó, vấn đề này đặt ra trách nhiệm xã hội, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức cho nhà báo trong hoạt động nghề nghiệp. Mọi trách nhiệm trên các phương diện này chỉ có thể được thực hiện khi báo chí có được đông đảo người đọc, người nghe, người xem; tức là sản phẩm báo chí hấp dẫn và thu hút công chúng, DLXH; nếu không, việc sản xuất các sản phảm báo chí chỉ là hình thức và gây lãng phí xã hội mà thôi

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1. Báo chí và dư luận xã hội – Nhà xuất bản Lao Động. Tác giả: Nguyễn Văn Dững

2. Korobeinhikov. V.S và đồng sự: Phương tiện truyền thông đại chúng và sự hình thành dư luận xã hội. M. 1989.

3. Báo chí và sự nghiệp đổi mới và hiện đại hóa đất nước (Hội nhà báo Việt Nam – Đại hội VI) Hà Nội 3.1995.

4. Mai Quỳnh Nam: Tạp chí Xã hội học – 3.1994: Dư luận xã hội về số con.

5) Mai Quỳnh Nam: Tạp chí Xã hội học – 1.1995: Dư luận xã hội – mấy vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu

6.Vài nét về hoạt động định hướng dư luận xã hội (Bài viết của Ths. Nguyễn Mậu Việt Hưng – Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội) – mongcai.gov

7. Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội – TS. Đỗ Chí NghĩaLeave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>