Có mấy con đường Yoga?

Có bốn con đường tu tập Yoga, đó là: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga và Jnana Yoga. Mỗi con đường có bản sắc riêng phù hợp với từng ngưới với tính khí và quan điểm sống khác nhau.  Tuy nhiên, tất cả các con đường này đều dẫn đến cùng một nơi – nơi ta là 1 với Đấng tối cao –một khi trở thành con người thông thái thực sự, người yogis sẽ lĩnh hội được toàn bộ bài học trong con đường tu tập yoga đã chọn.

Karma Yoga- Yoga của hành động – là con đường được những người có tính hướng ngoại chọn. Nó thanh lọc trái tim bằng cách dạy bạn hành động không vì bản thân, không nghĩ gì đến việc được đền đáp hay tưởng thưởng. Bằng cách bản thân bạn thản nhiên với thành quả của những hành động của bạn và dâng chúng cho Ý Thức Tối Cao, bạn học cách thanh lọc và làm thăng hoa cái tôi kiêu ngạo.

bks_iyengar

Bhakti Yoga là con đường thờ phụng, vốn có sức thu hút đối với những ai có bản tính nhiều tình cảm. Những tu sĩ Bhakti Yoga có động lực chủ yếu là nhờ sức mạnh yêu thương và thấy Ý Thức Tối Cao là một hiện thân của Yêu Thương. Qua cầu nguyện, thờ phụng và các nghi thức lễ bái, họ dâng nộp ý tưởng hạn hẹp của mình cho Ý Thức Tối Cao, và chuyển hóa những tình cảm của họ thành tình yêu thương vô điều kiện hay lòng sùng kính. Hát niệm hay hát những lời ca ngợi Vạn Vật Vũ Trụ Hoàn Hảo là một phần quan trọng không thể thiếu của Bhakti Yoga.

Raja Yoga và Hatha Yoga là những ngành khoa học kiểm soát tâm trí và cơ thể. Chúng để ra một phương pháp toàn diện để kiểm soát những sóng của suy nghĩ bằng cách chuyển hóa năng lượng thể chất và tinh thần của ta thành năng lượng tâm linh.

Jnana Yoga – Yoga kiến thức và sự thông thái- là con đường khó nhất, đòi hỏi phải có rất nhiều sức mạnh ý chí và trí tuệ. Tiếp thu triết lý Vedanta, tu sĩ Jnana Yoga dùng trí tuệ của mình để đặt những câu hỏi về bản chất của anh ta, gỡ bỏ đi những tấm màn của sự u mê và ảo tưởng. Trước khi thực hành Jnana Yoga, người tu học cần phải phối hợp với những bài học của các con đường Yoga khác- bởi nếu không có sự bất vụ lợi không vì bản thân, nếu thiếu tình yêu thương thanh khiết và sự mạnh mẽ của cơ thể và tâm trí, thì cuộc truy tìm sự giác ngộ về Ngã có thể trở thành một sự suy đoán mà thôi.

                                                                                                 Nguồn: Internet

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>