• Báo chí – PR – Marketing
  • Nâng cao hiệu quả Truyền thông đại chúng trong công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu.

    564159

           Ngày nghỉ rảnh rỗi nên post các bài tập mình đã làm trong thời gian học Cao học lên đây cho các bạn tham khảo khi cần. Tên đề tài          Nâng cao hiệu quả Truyền thông đại chúng trong công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu. Tính cấp thiết […]