• Báo chí – PR – Marketing
  • Vai trò định hướng dư luận xã hội của báo mạng điện tử – Thực trạng và giải pháp nâng cao

    5-ways-transform-distance-learning-content-1024x754

    Ngày nghỉ rảnh rỗi nên post các bài tập mình đã làm trong thời gian học cao học lên đây cho các bạn tham khảo khi cần. Vai trò định hướng dư luận xã hội của báo mạng điện tử – Thực trạng và giải pháp nâng cao. Tính cấp thiết của đề tài   […]