• Góc ảnh
  • Khi động vật mất trí nhớ

    funny-animals-doing-human-things-8

    Những con vật cưng của chúng ta đã được thuần hóa, phần lờn thời gian của chúng chơi đùa với chúng ta. Chúng thường thông minh hơn chúng ta nghĩ. Đôi khi chúng bắt chước theo những gì chúng ta làm kến chúng  ta phải kinh ngạc. Một trong số những ức ảnh là sự […]